Minska diabetes och hjärtinfarkter

En debattartikel i Dagens Medicin hävdar att vi kan minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar genom de åtgärder som man redan har prövat i 30 år.
http://www.dagensmedicin.se/debatt/politiska-krafttag-kan-ge-farre-framtida-hjartinfarker/

Rökning är helt klart en riskfaktor.

Att rökning dödar är känt och åtgärden är bra.

Inaktivitet har alltid funnits och den leder i sig inte till död eller sjukdomar. Att röra på sig ökar aptiten, det är känt sedan urminnes tider, liksom att även intellektuella skärpan ökar.

Hälsosamma matvanor är att äta animaliskt protein och fett, låta bli att äta mer än 100 g kolhydrater och låta bli vegetabiliska oljor. Allt detta är känt sedan urminnes tider men kunskapen manipulerades bort 1977. Vackert visat att då man rekommenderade minskade mängder animaliskt fett och därmed ökade mängder kolhydrater och vegetabiliska oljor så ökade andelen överviktiga i samhället. Med 10 års fördröjning kom sockersjukeepidemin på samma sätt.

Högt kolesterol har upprepade gånger visats skydda mot sjukdom och död samtidigt som lågt kolesterol visats öka sjukdom och förtida död. Ancel Keys forskningsfusk från 1953, som avslöjades 1957, finns dock fortfarande kvar som bas för kolesterolreligionen. Kolesterol i maten kan inte påverka kolesterolmängden i kroppen. Ett ägg innehåller enligt Livsmedelsverket 200 mg kolesterol. En människa om 70 kg innehåller mer än 40 000 mg kolesterol. Så kolesterol i maten kan inte påverka kolesterolmängden i kroppen, visat i stora studier att kosten inte kan påverka kolesterolmängden i kroppen.

Och det gläder mig att författarna benämner sockersjukan korrekt som sockersjuka. Uttrycket diabetes i stället för sockersjuka infördes på 1980-talet samtidigt som de nya kostråden och det blev fri tillgång till billigt syntetiskt humant insulin.

Högt blodtryck har en känd orsak i omkring 10 % av fallen. Resten, 90 %, saknar medicinskt känd orsak. Hur ska man då kunna påverka blodtrycket om man inte känner orsaken? Sedan finns det en bra fråga: Varför normaliseras hypertoni när man äter riktig mat med animaliskt protein, fett, minst 15 g salt och högst 100 g kolhydrater? Den mat man åt före 1977.

Författarnas fyra första förslag är bra men resten av förslagen visar att dessa författare verkar sakna en del kunskap om fysiologi, biokemi och endokrinologi.

Författarnas eget uttryck
"Men sjukvård är dyrt och kan man förhindra en hjärtinfarkt innebär det, förutom ett minskat individuellt lidande och förkortat liv, en betydande samhällsekonomisk vinst. Här finns behov av politiska insatser."
borde omformuleras till
Men sjukvård är dyrt och kan man förhindra sockersjuka genom att restaurera kosten till liknande före 1977 innebär det, förutom ett minskat individuellt lidande och förlängt liv, en betydande samhällsekonomisk vinst. Här behövs verkligen politiska insatser förutom mer kunskap hos författarna.