Landstingen kan spara miljarder

 Jag har varit på en konferens som kallades för

Världsdiabetesdagen

med underrubriken

Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?

 Det var definitivt ingen konferens.

Det var en spiritistisk seans

Det var en typisk seans med Delphi-manipulering.

Klassiskt med att dela upp oss åhörare i smågrupper runt ett litet bord per grupp med redan utsedd ledare.

Klassiskt med att inleda med några föredragshållare som ser allting från en sida, den andra sidan saknas men kan med hjälp av speglar visa en symmetrisk bild. Men vi blir lurade igen, vi ser en hägring i stället för verkligheten.

När man sedan kommer till grupparbetena så är det en eller två färdiga frågor av alla de 10 frågor som fanns som varje grupp ska ta tag i. Dock finns facilitatorn/gruppledaren som begränsar svaren och vidarebefordrar bara de färdiga svaren som var uttänkta från före seansen.

Sedan har man en liten frågestund efteråt och alla blir då delaktiga i beslutet som definitivt inte besvarade frågan "Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes?".

Det är bara "Business as usual". Inte den minsta tillstymmelse till initiativ. Om det mot förmodan skulle dyka upp ett initiativ så kvävs det omedelbart. Jag frågade varför man inte rekommenderade en lågkolhydratkost till patienter med diabetes. Jag fick svaret att kostråden till patienter med diabetes är baserade på SBUs rapport från 2010.

Ett litet problem med SBUs rapport är att "kostråden vilar på synnerligen bräcklig grund".

Översatt till riktig svenska:
"Det saknas helt vetenskap bakom kostråden!"

 Men jag fick ingen mikrofon.

Tänk om:

Politikerna såge till att

Sjukvården började följa Patientsäkerhetslagens 6 kapitel 1 §.

Då skulle vården ägna sig åt att rekommendera lågkolhydratkost till patienter med diabetes. Patienterna skulle må bättre och slippa "naturalförloppet" och minskade mediciner till ett värde av 50 MSEK.

Då skulle vården ägna sig åt att rekommendera lågkolhydratkost till patienter med övervikt och patienterna skulle må bättre och slippa den ovetenskapliga och experimentella Gastric ByPass operationen, "naturalförloppet" och mycket mediciner till ett värde av minst 20 MSEK/år.

Bara i Dalarna skulle denna rekommendation spara mist 70 MSEK enbart i läkemedelskostnader. Läkemedelskostnaderna brukar ligga på omkring 10 % av vårdkostnaderna.

Så den totala kostnadsminskningen torde ligga på minst 700 MSEK eller minst 10 % av Landstinget Dalarnas totala kostnadsmassa om 7 miljarder kronor (GSEK) per år.

Den totala kostnadsminskningen i Sverige torde uppgå till mer än 25 GSEK per år.

Det är besynnerligt att vården inte synes vilja underordna sig och följa lagen.

Det är besynnerligt att våra politiker inte kräver att vården underordnar sig och följer lagen