Livsmedelsverkets råd bör intas med en stor nypa salt.

Följande artikel har stått i Dagens Medicin 2008.

Livsmedelsverket (SLV) ger hela svenska folket rådet att äta högst 5 g salt per dygn. Detta är ett råd i all välmening och ges i ett försök att förhindra att höga blodtryck uppstår och att sänka redan för höga blodtryck. Men stämmer det? Kan manipulation av saltintag påverka blodtrycket?

 

I förordet till SNÖ, en beteckning påSvenska Näringsrekommendationer Översatta till Livsmedel, står det att SLVs nutritionister tyvärr inte uppnår det mål om högst fem g salt om dagen SLV uppsatt för befolkningen i sin helhet.

 

Greta (kvinnan i SNÖ) överskrider SLVs rekommendation med 50 % och Hans (mannen i SNÖ) överskrider med 90 %. Det anmärkningsvärt att SLVs nutritionister inte lyckas med att själva uppnå SNRs mål om högsta saltintag, det mål man ger hela befolkningen.

 

Det finns minst två förklaringar till att SLVs nutritionister inte lyckas.

 

  1. Nutritionisterna kan inte sitt arbete
  2. SLVs råd är felaktiga.

 

Jag tror att den första förklaringen inte stämmer. Men det går enkelt att visa att den andra förklaringen är rätt.

 

Går man in på Landstinget Dalarnas kemlabs hemsida och kontrollera hur stor urinutsöndringen av natrium är normalt finner man att dygnsmängden natrium (dU-Na) är 150-300 mmol. 150 mmol Na motsvarar att kroppen utsöndrar minimum 9 g salt per dygn i urinen,. Svett kan vi skatta till 0,5 L per dygn och 0,9% NaCl. Det ger 5 g salt till som krävs. Avföringen beror på hur mycket fibrer vi äter, utan fibrer blir det c:a 110 g avföring med 0,9 % salt eller 1 gram till, med fibrer blir det mer.

 

Så minimimängden salt vi äter måste uppgå till minst 9+5+1 => 15 g salt om dagen och maximimängden blir minst 18 + 5 + 1 => 24 g salt per dag. Landstinget Dalarnas kemlab och analysen av natrium är Swedac-ackrediterade så de har rätt normalvärden.

 

Det finns en enda studie som sades visa att salt höjer blodtrycket , den finns i Abstracts of the 18th annual conference of cardiovascular epidemiology 1978, in the Cardiovascular Disease Newsletter No. 28. Det finns flera tusen studier som visar att ett lågt saltintag inte ger några fördelar jämfört med ett saltintag som är högre, men däremot tvärtom.

 

1992 kom en delrapport på National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) ett projekt som Center of Disease Control and Prevention (CDC) i USA påbörjade 1971. Dr Helen Whalley skrev i Lancet 1997 att analysen av NHANES I visade att hjärtattackerna hos de som åt litet salt var 20 % högre än hos de som åt en vanlig kost.

 

I maj 2006 visade dr Hillel W Cohen med hjälp av data från NHANES II och 2008 i NHANES III att om man åt mindre än 5 g salt per dag så ökade risken för hjärtsjukdom med mer än 50 %.

 

Dessa resultat är i motsättning till SLVs och andra myndigheters råd om högst 5 g salt per dag.

 

Dr Cohen sade att: ”Vi anser att dessa resultat inte stödjer de nuvarande rekommendationerna.. Vi uppmanar de som utfärdar riktlinjerna att gå tillbaka till sina ursprungsdata och kontrollera med mera resultat innan man ger generella rekommendationer. Och det är helt klart att resultaten inte stödjer de nuvarande rekommendationerna.”

 

Vi kan ta ett par exempel ur verkligheten. Om man äter en salt sill så blir man törstig, dricker vatten och kissar ut överskottet på salt. Man fortsätter att må bra och saltnivåerna i blodet fortsätter att vara normala.

 

Om man äter för litet salt sjunker nivån av natrium i blodet, man kommer ned under nedre normalvärdet trots att kroppen försöker behålla så mycket natrium som det går. Sen blir det varmt, man svettas, svett innehåller salt och natriumvärdet sjunker ännu mer, man gör det som sägs, dricker mera vatten då det är varmt och späder ut natrium i blodet ännu mer. Man drabbas av värmeslag eller cirkulationskollaps, inte alltid förenligt med överlevnad. Det är detta som händer de gamla vid värmeböljor och effekten av näringsrekommendationernas saltsnålhet förstärks ytterligare.

 

Detta innebär att de nuvarande kostråden gällande saltintag är helt felaktiga. Det verkar till och med som om de är skadliga för åtminstone delar av befolkningen.

 

Fallet med saltintag och hypertoni visar hur skadliga felaktiga hypoteser kan vara. Ändå fortsätter man från vissa håll att felaktigt propagera för att salt skulle höja blodtrycket.

 

Socialstyrelsen måste omedelbart ta på sig rollen av övervakande myndighet. Socialstyrelsen behöver bara läsa några få vetenskapliga artiklar enligt ovan för att kunna gå ut och rekommendera oss en stor nypa salt till så att rekommendationer om saltintag stämmer överens med verkligheten.

 

Mora den 15 juni 2008

 

Björn Hammarskjöld

 

P.S. Är du plusmedlem hos Dagens medicin kan du finna artikeln här:

http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelverkets-rad-bor-intas-med-en-nypa-salt/