Patienter svälter tack vare dietisters (bristande) räkneförmåga

Det är alltid lika intressant att räkna.
Som ledamot i Nämnden för kostsamverkan i Mora så har jag sedan två år klagat på att patienterna svälter. Så vi fick en genomgång av en dietist senast. Hon levererade snygga siffror. Men gossen Ruda i nämnden summerade siffrorna och påvisade än en gång att patienterna svälter i vården.
 
Ser vi på maten som serveras i Mora på lasarett och äldreboende så har en dietist räknat ut att patienterna ska ha 2 200 kcal och A-kost (Allmän kost på sjukhus).

Sedan redovisar hon att frukost ger 300 kcal, lunch 440 kcal liksom middag och sedan två mellanmål och ett kvällsmål med vardera 200 kcal.
 
Summerar jag detta så blir det 1780 kcal per dag. Det är 420 kcal eller 25 % mindre än den beställda mängden mat per dag. Livsmedelsverkets rekommendationer för friska är 2 500 för kvinnor och 3 200 kcal för män. Sjuka har oftast ett betydligt större energibehov, mer än 10 000 kcal/dag.
 
Inte undra på att man svälter på äldreboende och inom sjukvården.
 
Jamen E-kost då? E står för energi- och proteinförstärkt kost.
Det enda som skiljer A-kost från E-kost är att E-kosten innehåller mindre kolhydrater och total mängd energi än A-kosten. Procentuellt är det mer protein och fett men den absoluta mängden energi är 10 % ännu lägre än A-kosten.
 
Jag säger som Stora Stygga Vargen: " BAH!, Tredubbelt BAH!" när han missade de tre små grisarna för femtioelfte gången.

Dessa koster är baserade på Livsmedelsverkets ESS-grupps förslag från 1993 och 2003. ESS-gruppens rapporter är indragna av Livsmedelsverket under hösten 2011. Så Expertgruppens för Samordnad Sjukhuskost (ESS) förslag kan och får inte ligga till grund för några kostförslag.
 
Då kvarstår endast Socialstyrelsens beslut från den 16 januari 2008. En lågkolhydratkost.