Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom!

Livsmedelsverket har 2012-11-20 kommit ut med nyförfattade rekommendationer om fleromättat fett.

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Fett/Fakta-om-fett/Omega-3--och-omega-6-fettsyror/

 

Här kommer de med sina vanliga kostråd baserade på NNR4 från 2005. Detta trots att de nästan har slutfört NNR5 och borde använt modern referenslitteratur.

 

Dessa kostråd om fleromättat fett är ordrika men faktafattiga. Klassisk teknik om man inte har mycket på fötterna.

 

Livsmedelsverket påpekar hela tiden att det vetenskapliga underlaget är vagt eller svagt eller motsägelsefullt. Men sedan drar de inga slutsatser av sina vaga, svaga eller motsägelsefulla underlag.

 

Slutsatsen måste bli att så länge som vetenskapligt underlag saknas får ingen rekommendation ges.  

 

Det är intressant att Livsmedelsverket har bättrat sig genom att hänvisa till referenser, de har hela 11 stycken referenser i denna artikel.

 

Fyra är konsensus-rapporter (referenserna 1, 3, 8 och 11) där alla sitter i knät på varandra och kramas. Dessa kosensusrapporter bygger inte på vetenskap utan bara på tyckande så de ska därför utgå.

 

Två av de övriga sju referenserna är från Livsmedelsverkets egen kostundersökning Riksmaten från 1998-2003 (referenserna 4 och 5). Detta trots att det finns en senare Riksmaten från 2010. Varför har man inte med den senaste Riksmatenundersökningen? Dessa två referenser bygger inte på senaste rön och ska därför utgå.

 

Två av de kvarvarande fem referenserna är nr 9 och 10 som är motsvarande epidemiologiska studier av fransk respektive belgisk delbefolkning. Så dessa epidemiologiska studier kan inte heller beaktas och ska därför utgå.

 

Kvar finns nu tre referenser (2, 6 och 7), litet ålderstigna men 7 handlar om astma, ett delsymtom på ett felaktigt intag av PUFA. Det finns modernare referenser som konfirmerar dem.

 

Så Livsmedelsverkets kostråd saknar vetenskapligt underlag, precis som SBU kom fram till i sin rapport 2010, ”Vetenskapen bakom kostråden är synnerligen bräcklig” omformuleda till begripligt språk: Livsmedelsverkets kostråd saknar vetenskaplig grund.

 

Likväl utmynnar alla dessa uselt underbyggda ”studier” i en klar rekommendation.

Rekommendationer

Intaget av fleromättade fettsyror (omega-6 och omega-3) bör utgöra 5-10 procent av det dagliga energiintaget (E%), varav cirka 1 E% bör vara omega-3-fettsyror. 1 E% motsvarar 2,5-3 gram per dag för en vuxen kvinna respektive man. ”

 

Jaha, det blev man inte mycket klokare av. Tillbaka till Livsmedelsverkets hemsida

 

Hur mycket är normalt energiintag?

 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-grupper/

 

Aktiva kvinnor 10,4 MJ eller 2 500 kcal

Aktiva män  13,3 MJ eller 3 200 kcal

 

Kvinnor ska då äta 225 kcal eller 25 g omega-6 per dag

Män ska då äta 288 kcal eller 32 g omega-6 per dag.

 

Men jag saknar den centrala referensen i detta sammanhang,

 

Wirfält E, Mattisson I, Gullberg B, Johansson U, Olsson H, Berglund G. Malmö Diet and Cancer Study: Department of Medicine, Surgery and Orthopedics, Lund University, Sweden. elisabet.wirfalt@smi.mas.lu.seCancer Causes Control. 2002 Dec;13(10):883-93.
Postmenopausal breast cancer is associated with high intakes of omega6 fatty acids (Sweden).
 

Här framgår att om en postmenopausal kvinna äter mer än 20 gram omega-6-fett om dagen ökar risken för bröstcancer.

 

Livsmedelsverket rekommenderar alltså att kvinnor överskrider gränsen 20 g per dag och riskerar därmed mer bröstcancer.

 

Slutsats:

 

Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom!

#1 - - Ann B-ström:

Tack! Försökte förstå och dra slutsatser från SLV:s svar men det blev så kontroversiellt.

Svar: Det är det fina med Livsmedelsverket. De har alltid ryggen fri för de har många olika råd på olika sidor och dessutom ändrar de sin sajt då och då och plockar osynligt bort detaljer här och var, lägger till info på andra ställen och glömmer ibland att ändra uppdateringsdatum. Återanvändning av borttagna sidor förekommer också.
Björn Hammarskjöld

#2 - - Josef Boberg:

"Livsmedelsverkets kostråd orsakar sjukdom!"

Jo... - Björn - det är nog ingen överdrift att påstå det - som jag ser det.