Kolesterol och mat(te)

Tänk att man anser att ett ägg innehåller kolesterol som påverkar kroppens kolesterolmängder.

Då måste vi börja med att försöka förstå tänket hos den som utfärdat rekommendationen.

I USA räknar man kolesterol i milligram/dL, i Europa räknar man millimol/L. Ingen i Europa eller USA har en aning om hur mycket kolesterol 200 mg/dL, som motsvarar 5 mmol/L, egentligen är. Amerikanarna har ingen aning om hur mycket en deciliter är, de räknar bara i pints och gallons. Ingen, vare sig amerikaner eller européer vet hur mycket 5 mmol/L är, man måste multiplicera med molekylvikten för att få en susning om mängden. Och ingen verkar veta att molekylvikten hos kolesterol är knappt 400 g/mol.

Sedan mäter man totalmängd kolesterol och drar ifrån mängden HDL och en femtedel av mängden triglycerider som man sedan benämner mängden LDL.

Ett ägg innehåller ungefär 200 mg kolesterol.

Jahapp, då har vi utgångsläget klart för oss.

Om totalmängden kolesterol är 200 mg/dL och vi äter ett amerikanskt ägg som innehåller 200 mg kolesterol så måste ju kolesterolmängden i blodet fördubblas.
200 mg/dL+200 mg=400 mg/dL.

Alltså är ägg livsfarliga.

Om vi äter ett europeiskt ägg som innehåller 200 mg så måste vi först dividera med 400 (molekylvikten för kolesterol). Vi får då 200/400=0,5 mmol. Så bra då stiger ju kolesterolhalten bara från 5 mmol/L till 5,5 mmol/L.

Alltså är ägg nästan lika livsfarliga i Europa, men bara 10 procent så farliga.

Men hallå! Är det ingen som kan räkna här längre? Min gamla mattelärare började undervisa matematik omkring 1920 och jag var en av hennes sista elever innan hon gick i pension. Och hon kunde sin matematik. Hon lärde mig att man måste se till sorten också, inte bara siffrorna. Sorten är en del av siffermängden. Här har man lagt ihop mg/dL med mg, lagt ihop mmol/L med mmol. Sort/volym är en koncentration medan sort är en mängd. 

Man har glömt hur stor volymen blod är, runt 5,6 L hos en 70 kg person.

Det amerikanska ägget om 200 mg kolesterol läggs till 200 mg/dL*56 dL= 11 200 mg eller 11,2 gram kolesterol. Det blir en ökning i blodet med 0,018 eller 1,8 procent. Det är mindre än mätfelet i blodprovet.

Det europeiska ägget om 200 mg kolesterol läggs till 5 mmol/L*5,6 L=28 mmol kolesterol. Det blir en ökning i blodet med 0,018 eller 1,8 procent. Det är mindre än mätfelet i blodprovet.

Ja, det blev precis lika stor ökning av kolesterolhalten i blodet vare sig man äter ett europeiskt eller ett amerikanskt ägg, mindre än mätfelet.

Sedan kommer nästa problem.

Hur mycket kolesterol finns det i hela kroppen?

Jag har sett uppgifter som varierar från 35 g till 250 g. Låt oss då vara litet försiktiga och säga att det finns 150 g kolesterol i hela kroppen.

Då påverkar ett ägg kroppens kolesterolmängd med 0,13 procent. 1,3 promille. Det är helt försumbart.

Med andra ord så kan vare sig ökning eller minskning av kolesterol i kosten omöjligt påverka vår totala kolesterolmängd över huvud taget.

Slutsats: Någon som saknar kunskaper i mellanstadiets matematik har försökt räkna på något vederbörande inte förstår och kommit till helt felaktiga slutsatser. Alla andra verkar låta bli att tänka över huvud taget och än mindre kunna kontrollräkna.
 
Vi måste börja kontrollera fakta för att kunna sortera bort all den förfalskade "information" som finns inom den medicinska sfären. Det är ett Herkulesarbete att rensa i medicinens Augias stall!
 
Låt oss äta hur många ägg vi vill, det finns ingen bättre och nyttigare mat!
 
#1 - - Jørn Vikse:

Et annet poeng, er at kolesterol (og fett) som tas opp i tarmen, pakkes i kolymikroner. Meg bekjent måles ikke dette i standard tester (fordi det ikke anses som relevant i arterosklerose)
Kun kolesterol som finnes vldl, ildl, ldl og hdl måles.
Og som du sier ldl beregnes, og måles som regel ikke.