Köttfri måndag i Dagens medicin

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/nej-till-kottfri-mandag/

Tänk på att vegetabilier kräver mycket näring och är dyrt. Att låta boskapen gå på ängar och i skogen innebär att de kan utnyttja den tre gånger större areal än den som jordbruket utarmar. Monokulturer, GMO, konstgödseln utarmar vår jord på mindre än tre generationer. Boskapsskötsel har alltid varit framgångsrikt och boskapen underhåller vår jord med gödsel, kretslopp, till skillnad från dagens "moderna rovdrift av jorden. Arealen icke jordbruksmark räcker om vi är kloka. Kom ihåg att betesmark kan producera 20-60 ton animalisk föda per kvadratkilometer. Sedan kan vi odla hur mycket grönsaker som helst men de är näringsfattiga i jämförelse med animalisk föda. 100 kcal paprika kostar i dagsläget mer än 20 kronor, 100 kcal vispgrädde kostar 90 öre, 100 kcal köttfärs kostar 1:83, 100 kcal potatis kostar 99 öre, gröpe, förlåt, numera omdöpt till fiberpasta 1:24, smör 71 öre per 100 kcal. Ruttnande gräs ger mycket mer växthusgaser än samma gräs som passerat en ko eftersom kon bygger om gräsets kolatomer i cellulosan till kolatomer i fett och protein. Så per definition så minskar kon växthusgasutsläppen. Annat bör faktiskt benämnas korrekt som lögn.

Till och med Livsmedelsverket hävdar med emfas att protein och fett är livsnödvändigt medan Livsmedelsverket kallar kolhydrater för "Tomma kalorier" av ett enda skäl: Kolhydrater är näringsfattiga. Vi behöver inte äta en enda molekyl kolhydrater för att må perfekt.

Varför ska vi då förstöra för patienterna genom att vissa dar i veckan svälta dem med socker? De behöver sitt protein och sitt fett för att minska vårdtider och få patienterna friska så snart som möjligt.

Att då ge patienterna vegetabilier som tränger undan den riktiga maten är oetiskt, ologiskt och tyder på okunnighet inom nutritionsområdet.