Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat

De nuvarande kostråden från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har fyra hörnstenar i form av att man ska äta mindre fett, mindre salt, mera kolhydrater och mera fleromättat omega-6-fett.

Den första hörnstenen är att man ska äta mindre fett. Till och med WHO har nu funnit att livsnödvändigt nyttigt animaliskt fett är ofarligt att äta. Dessutom består människokroppen av minst tio kg animaliskt fett, precis som alla andra däggdjur. Vore animaliskt fett skadligt så hade inte bara mänskligheten utan även samtliga däggdjur dött ut för länge sedan.

Där försvann den första hörnstenen

Den andra hörnstenen är att man ska äta mindre salt. Man måste äta lika mycket salt som man gör sig av med, man har inga saltförråd i kroppen. Man har i långliga tider ätit saltad mat, både kött och sill, och man har mått bra av det. De diabetiker som äter mest salt lever längst och får en minskad insulinresistens. Men saltnivåerna är välstyrda av kroppen så allt överskott kissas ut. Man kan enligt en artikel i Läkartidningen göra sig av med upp till 100 g salt om dagen. Äter man mindre än 5 g salt om dagen så ökar dödligheten i hjärtsjukdom enligt en artikel i Lancet. Äter man för litet salt så kan man drabbas av värmeslag, cirkulationskollaps, vattenförgiftning eller natriumbrist, inte alltid förenligt med överlevnad.

Där försvann den andra hörnstenen.

Den tredje hörnstenen är att man ska äta mer kolhydrater. En av våra främsta vetenskapsmän startade en observationsstudie för 279 år sedan. Carl von Linné beskrev samernas närmast kolhydratfria kost och hur samerna ännu i 60-årsåldern med lätthet sprungo på fjället. Den studien pågår fortfarande. Kolhydrater är giftigt i högre koncentration än 6 mM, man får övervikt, diabetes, hjärtsjuka, cancer och Alzheimer av för mycket kolhydrater. Detta visades redan förrförra seklet då kolonialmakterna skickade läkare till kolonierna. Dessa läkare rapporterade att urinvånarna mådde bra på sin ursprungskost medan de fick de västerländska sjukdomarna av den västerländska kosten.

Där försvann den tredje hörnstenen

Den fjärde och sista hörnstenen är att man ska äta mer fleromättat omega-6-fett. Det har visats i en studie i Sverige år 2002 att större doser än 20 g omega-6 per dag ökar risken för bröstcancer. Även prostatacancer ökar av omega-6. Och artikelns andreförfattare arbetar idag på Livsmedelsverket, som ju rekommenderar oss att äta mer omega-6.

Där försvann den fjärde och sista hörnstenen

Socialstyrelsen vill att läkare ska bryta mot Patientsäkerhetslagen (PSL) genom att tvinga läkare att ge Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkostråd till diabetiker, den kost som enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) ”vilar på synnerligen bräcklig grund”.

Socialstyrelsen beslöt år 2008 att en lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Då kan läkare och dietister enligt PSL inte längre ge kostråd som SBU funnit sakna vetenskaplig grund.

Som synes saknar nu Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens gamla kostråd samtliga fyra hörnstenar. Kosthuset har rasat ihop men myndigheterna verkar inte ha noterat det ännu.

Björn Hammarskjöld
F.d överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi