Antibiotikaresistens, STRAMA och GMO

 Nu har Läkartidningen tagit upp att vi måste vara stramare vid antibiotikaförskrivning för att inte få mer multiresistenta bakterier.

Men STRAMA tittat bara på humansidan och glömmer animaliesidan och dessutom vägrar man att se vad GMO-grödor kan ställa till med.

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15417

Vad jag skriver nedan har refuserats som debattinlägg av Läkartidningen.


Har STRAMA funderat på hur GMO (Gene Modified Organisms) påverkar våra djur och deras bakterieflora?

 Varje pollenkorn innehåller den fullständiga genetiska informationen i enkel uppsättning. Denna fullständiga genetiska information innehåller också en eller flera antibiotikaresistensfaktorer. Samma sak med varje spannmålskorn, men här finns DNAt i diploid form. Vi kan inte mala sönder DNAt vid malningen till mjöl, DNA kan tåla ganska höga temperaturer och DNA-upplösande DNaser finns det litet av i naturen.

 Utan antibiotikaresistensfaktorer kan man inte selektera fram organismer med de önskade generna/egenskaperna.

 Så ju mer GMO-gröda vi låter våra djur äta desto mer DNA med resistensfaktorer kommer in i våra djurs magar. Där tar den vanliga bakterierna i bakteriefloran upp resistensfaktorer, visserligen i låg frekvens. Men vi vet att en ko har en 100 liter stor jästank i ventrikeln med en bakteriekoncentration på 10^8 per mL. Det blir sammanlagt 1*10^13 eller 10 Tbakterier per ko.

 Har resistensfaktorn väl kommit in i en bakterie så kommer den bakterien att långsamt att föröka sig till en mängd motsvarande den längd det nya DNAt har i förhållande till totallängden DNA i bakterien.

 Sedan ger vi antibiotika till kon och de bakterier som har resistenfaktor mot antibiotikat kommer då att växa som vanligt och E. coli har en fördubblingstid på 15 minuter. Den resistenta bakterien har tagit över helt inom 11 timmar. Kons E. coli växer lika bra i våra magar om vi får i oss dessa bakterier.

 Då finns det bara ett sätt att bli av med de resistenta bakterierna. Omedelbart slakta och destruera kon jämte all avföring kon har släppt.

 Så det spelar ingen roll vad sjukvården och STRAMA gör innan vi har gjort oss av med all GMO-gröda i Sverige eller Europa.

Björn Hammarskjöld
Molekylärbiolog

 Jävsdeklaration: Har arbetat med HIVs höljprotein i USA 1988-9 med hjälp av skyttelvektorer med antibiotikaresistens