Landstinget skiljer på vård för män och kvinnor

 

Fick in denna debattartikel i Dalarnas tidningar 2017-11-22

66 DEBATT: Landstinget skiljer på vård för män och kvinnor – och anstränger sig mer för männen

http://www.dt.se/dalarna/mora/debatt-landstinget-skiljer-pa-vard-for-man-och-kvinnor-och-anstranger-sig-mer-for-mannen

 64 delningar

"Landstinget Dalarna gör skillnad på sjukvård för män (urologi) och sjukvård för kvinnor (gynekologi och förlossningsvård) trots ledningens otaliga löften om lika vård för kvinnor och män", skriver Björn Hammarskjöld, fullmäktigeledamot, Dalarnas sjukvårdsparti.

 

Det är intressant att Landstinget Dalarna snabbt upphandlar urologkompetens i Mora för att kunna operera de grovtarmscancerfall som man på grund av vårdplatsbrist på kirurgen i Falun inte kan göra. Det tog bara några månader under 2017 för att lösa det lilla problemet.

Sommaren 2009 var Mora BB sommarstängt på grund av att det saknades barnmorskor i Falun under sommaren. När Mora BB sedan skulle öppna igen i augusti 2009 så saknades det plötsligt förlossningsläkare i Mora. Alltså stänger man Mora BB för att ”öppna snarast möjligt igen”.

Ledningen gör under några år ett fåtal tafatta försök att skaffa förlossningsläkare till Mora. Men man misslyckas kapitalt. Man bygger om lokalerna som hyste Mora BB till dagoperationsavdelning. Då har inte majoritetens politiker fattat beslut om nedläggning av Mora BB, de skyller på chefstjänstemännen.

Förslag har flera gånger under årens lopp kommit från Sjukvårdsalliansen att upphandla förlossningskompetens till Mora BB. Men intresset från majoriteten har varit minimalt.

Så går år efter år utan att kvinnosjukvården och förlossningen i Mora får de personella resurser som krävs för att öppna Mora BB igen, ekonomiska resurser saknas inte enligt landstingsledningen.

Det skulle ha gått att upphandla förlossningskompetens i avvaktan på att det kan anställas fast personal.

Slutsats:

Landstinget Dalarna gör skillnad på sjukvård för män (urologi) och sjukvård för kvinnor (gynekologi och förlossningsvård) trots ledningens otaliga löften om lika vård för kvinnor och män.

Björn Hammarskjöld, fullmäktigeledamot, Dalarnas sjukvårdsparti

Kommentera här: