Vägra vara vegetarian

Jag läste en blogg om att Ät vegetariskt och bli friskare.

De som äter vegetariskt brukar dö av näringsbrist något årtionde för dem som äter animalisk föda. Vegetabilier saknar en del livsnödvändiga komponenter som vitamin B12 och andra livsnödvändiga ämnen.

Sedan kommer vi till vår planets hälsa.
.
WWF har sagt att 1 kg kött kräver lika mycket fossil energi som 1 kg bönor vid produktionen av respektive livsmedel
Bra. Då är grunden lagd.

Fakta:
1 kg kött innehåller 2 hg animaliskt protein, 1 kg bönor innehåller 1 hg vegetabiliskt protein.

Slutsats:
Det går åt dubbelt så mycket fossilt bränsle för en vegetarian att tillgodose proteinbehovet jämfört med en som äter animalisk mat.

Fakta:
1 hg animaliskt protein innehåller 5-10 gånger mer av de enskilda livsnödvändiga aminosyrorna (proteinbyggstenar) än 1 hg vegetabiliskt protein

Slutsats:
Det går åt mer än 10-20 gånger mer fossilt bränsle att förse en vegetarian med tillräckligt med livsnödvändiga aminosyror då hon äter vegetabilisk mat jämfört med en som äter animalisk mat.

Ur miljösynpunkt bör vi äta animaliska proteiner. Dessutom är våra bytesdjur (ko, häst, får, get) självgående automatgödslare, vi slipper fossilbränsleberoende konstgödsel som utarmar jorden.

Vi bör äta vegetabilier som tillsats till animalisk mat för att få i oss tillräckligt med mineraler. Det beror på att det salt som säljs i livsmedelshandeln endast innehåller natriumklorid till minst 97,5 % och saknar alla andra mineraler i havsvatten. Havsvatten innehåller endast 86 % natriumklorid och resten, 14 % av havets salter, alla andra mineraler vi behöver.

Inte ens en mineralsaltsten till häst innehåller mindre än 98 % natriumklorid. Alltså får våra hästar tillgodose sitt mineralbehov via födan, gräset de äter. Så mineralsaltsten är precis samma sak som vanlig saltsten men till högre pris på grund av namnet.

Så det är bättre för vår planet att vi fortsätter att odla djur för att få mat till alla på jorden. Animalier kan odlas på ytor som inte duger som åkermark medan alla odlade vegetabilier kräver den begränsade åkerarealen.

GMO ger ingen minskning av besprutningsgifter, GMO ger mycket stora risker för folkhälsan. GMO sprider hittills okända risker i form av resistensfaktorgener och småsnuttar av RNA och DNA. Jag vägrar äta mat som innehåller insektsgifter och antibiotikaresistensfaktorer. Jag vägrar äta mat som innehåller småsnuttar av främmande DNA och RNA som kan styra våra geners uttryck.

Vi har ingen susning om vad GMO kan orsaka i naturen och vad GMO kan orsaka hos oss. Brukar kallas kaos och är i motsats till Försiktighetsprincipen.

Sammanfattning:
Rädda Jorden genom att vägra vara vegetarian.
 

Kommentarer:

1 Thomas:

skriven

Kul...

2 vågar vara vegetarian :

skriven

Källhänvisning? Nästan allt kraftfoder är GMO från soja. Att ta näring från något som är högre upp i näringskedjan ger högre doser från miljögifter. Du plockar bara russin från kakan och hoppar över väsentlig fakta.

Svar: Tack för din kommentar.
Vem har pratat om kraftfoder till våra bytesdjur? Jag pratar om bytesdjur som får äta artegen föda och där ingår inte fågelfrö till kor och hästar, än mindre soja.Vet du inte att allt djurfoder i Sverige är GMO-fritt? Trots att LRF försöker få Sverige att börja importera GMO-innehållande grödor.Gräs och hö är fritt från besprutningsmedel.
Det vore klädsamt om du toge reda på fakta innan du begärde källhänvisning.
Du kan börja med att läsa alla inlägg här, det det mesta har referenser och jag finner det onödigt att återreferera för att bejaka din synbara ovilja att själv söka fakta för att motbevisa mig. Du är inskränkare och bevisbördan går då över till dig enligt EU-rätten. Sedan får du gärna söka finna varför WWF tar bort sina källor.
Björn Hammarskjöld

3 Ina:

skriven

Var har du källor på detta? För mig låter detta bara som en massa av dina egna åsikter och önskemål för att rättfärdiga att du äter kött...

Svar: Läs denna blogg.Det vore klädsamt om du toge reda på fakta innan du begärde källhänvisning.
Du kan börja med att läsa alla inlägg här, det det mesta har referenser och jag finner det onödigt att återreferera för att bejaka din synbara ovilja att själv söka fakta för att motbevisa mig. Du är inskränkare och bevisbördan går då över till dig enligt EU-rätten. Sedan får du gärna söka finna varför WWF tar bort sina källor.
Fortfarande är djurhållning det enda hållbara alternativet för att den växande befolkningen på Jorden ska kunna få tillräckligt med mat, vegetabilierna räcker inte och utarmar jorden på några få generationer.
Björn Hammarskjöld

Kommentera här: