Mai-Lis Hellenius slirar på sanningen

SFAM anser att bland annat Fysisk aktivitet på recept är en helt onödig åtgärd för allmänläkarna. Se Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/SFAM-listar-onodiga-atgarder/

Omedelbart kommer vår älskade Mai-Lis Hellenius med en replik i Läkartidningen där hon försvarar FaR.
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Evidens-finns-for-fysisk-aktivitet-pa-recept/#comment
Evidens finns för FaR!
Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera apropå att SFAM anser att FaR tillhör onödiga åtgärder i svensk allmänmedicin.
Mai-Lis Hellénius
specialist i allmänmedicin, professor, Karolinska institutet, överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Carl Johan Sundberg
leg läkare, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, medicinsk redaktör (fysiologi), Läkartidningen
Ing-Mari Dohrn
leg fysioterapeut, doktorand, Karolinska institutet, projektledare FaR, Stockholms läns landsting.
Mats Börjesson
överläkare i internmedicin och kardiologi, professor i idrott med inriktning folkhälsa, ordförande i Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM)


Går man till Hellenii källor finner man att hon hänvisar till ett antal referenser.
Socialstyrelsen skriver i referens (8) i råd nr 74-104 då det gäller FaR:

"Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor till mycket stor svårighetsgrad men att åtgärden endast har måttlig effekt och att evidensstyrkan är låg."

Denna vaga skrivning tyder på att det helt saknas vetenskap bakom FaR vid något av de 31 olika tillstånden.

Vi som varit med litet längre vet att man tidigare rådde patienterna att ta en promenad före maten för att öka aptiten.

Nu hävdar Socialstyrelsen att använda FaR för att minska aptiten.

Modern fysiologi är som Alice i Underlandet eller "1984" jämfört med den gamla hederliga fysiologin millennierna före innevarande.

Jävsdeklaration, tack!
Sedan kommer nästa sak. Läkartidningen är usel på att kolla jävsdeklarationer

Det visar sig att Mai-Lis Hellenius var medförfattare i SBUs rapport från 2007 (ref 5)
Det visar sig att Mai-Lis Hellenius var medförfattare i Socialstyrelsens rapport från 2011 (ref 7)
Detta är helt klara jäv som inte har deklarerats.
Det är besynnerligt att Läkartidningen synes sakna möjlighet och kompetens att se till att författarna i LT uppger samtliga jäv. Läkartidningen gör inte sitt jobb att vara en objektiv tidskrift som redovisar korrekta jävsdeklarationer.

Hellenii inlaga är alltså en partsinlaga där hon försöker vränga fakta. Eftersom hon har uttalat sina Inlagor i SBUs och Socialstyrelsens rapporter och även inlagan nu i Läkartidningen som tjänsteman i respektive myndighet är det klart att hon har brutit mot Regeringsformens 1 kapitel 9 §.
9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som
fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga
saklighet och opartiskhet. Lag (1976:871).

Rakt på sak kan man hävda att Hellenii alster saknar sanning.
Det är litet träligt att Läkartidningen upplåter sina sidor till grundlagsbrottslingar.

Kommentera här: