Socialstyrelsen och frivillig vård

Jag läste i Läkartidningen att ”Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt”
http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/01/Lagandring-kravs-for-att-lakare-ska-fa-arbeta-ideellt/?success=true#comment

Socialstyrelsens juridiska tolkning innebär att frivilliga sjukvårdsinsatser måste bedrivas av sjukvårdshuvudman, journalföras och andra restriktioner för legitimerad personal.

En kommentar skickades till LT.
Men den refuserades som vanligt trots att sex andra kommentarer kommit in.

Så jag publicerar här i stället.

Förunderligt.

Att det måste till en lagändring för att ändra Socialstyrelsens bedömning från 2011 av vad som gäller för legitimerad personal vid frivilliga insatser. Den kan inte återfinnas på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen synes av okunnighet och obetänksamhet som vanligt ha gjort en smärre övertolkning av lagen. Någon remissbehandling av bedömningen synes ej ha skett.

Då går det också att göra en ny tolkning med friare kriterier eftersom Socialstyrelsen nu har uppmärksammats på sin smärre övertolkning.

I annat fall torde det vara helt omöjligt för legitimerad personal att på sin fritid vara som den barmhärtige samariten och hjälpa sin nästa oavsett vad som än händer, naturkatastrof, trafikolycka eller omplåstring av sårskada.

Jag måste avlägsna mig från all tänkbar skada eller vård hos andra för att inte bestraffas av Socialstyrelsen. Jag får inte ens hjälpa mig själv om jag får en liten sårskada som behöver plåster.

Jag fick lära mig i det militära att om man gjorde fel fick man ordern

"GÖR OM!
GÖR RÄTT!"

Så jag tycker Socialstyrelsens chef omedelbart ger samma order till sina underhuggare, tillsätt en brett sammansatt grupp kloka personer och lös problemet. Glöm inte remissbehandling också av gruppens arbete.

Vår sjukvårdsminister får inte ge ordern på grund av då påstått ministerstyre. Fast man kan ju (som vanligt) alltid skicka en politisk regeringstjänsteman till Lars-Erik Holms närmare tjänsteman för att ”diskutera” saken.

Kommentera här: