Öppet brev till jordbruksministern

Bäste Eskil!

Som gammal biokemist som har arbetat som molekylärbiolog med genmodifiering i form av att producera HIVs höljprotein i slutet på 1980-talet finner jag alltmer konkreta data.

Redan 1969, när jag läste mikrobiologi vid Stockholms Universitet, gjorde vi på kursen försök med överföring av DNA från en bakterieart till en annan. Det gick alldeles utmärkt att överföra en antibiotikaresistensgen från en bakterieart (E. coli, vanlig tarmbakterie) till en anna bakterieart (salmonella, en annan och sjukdomsframkallande tarmbakterie).

Redan detta försök visade på att bakterier inte bara delade sig (vertikal spridning av genetiskt material) utan även att bakterier har möjlighet att sprida sintt genetiska material från en art till en annan (horisontell spridning)

När kor äter genetiskt modifierad gröda kan växternas resistensfaktorer tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn. Denna resistensfaktor kan tas upp av kons matsmältningsapparat och sedan via blodet spridas till hela kon.

När man som köttätare äter kons kött får man i sig dessa resistensfaktorer som kan tas upp även av vår matsmältningsapparat. Man riskerar att få alltmer ökande mängder av resistensfaktorn i kroppen.

Säkerheten har aldrig kontrollerats.

Jag finner det något störande att Sverige synes sakna ett aktivt motstånd mot GMO. Detta GMO som riskerar att utplåna mänskligheter samtidigt som vi får alltmer resistenta ogräs och skadeinsekter.

Läs mer här på min blogg:

http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

Jag begär att Sverige i samarbete med Polen och Ungern förbjuder import av genmodifierad föda för både djur och människor.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i näringslära

Kommentarer:

1 Anna Birgersdotter:

skriven

Tack Björn,

jag uppskattar verkligen att du engagerar dig.

Mvh
Anna

2 Maria Stade:

skriven

Tusen tack Björn för det du nu gör.
Du får hjälte status för att du gör det som är RÄTT, i din ed har du svurit att hela folk och du gör den största insatsen genom att delge sanningen om den mat som är på väg in om vi inte stoppar det med kraft.

En tår föll nyss den är av tacksamhet !

Tack Björn Hammarsköld !

Kommentera här: