Brev till SBU med förväntat svar

 Från: Björn Hammarskjöld [mailto:bjorn@hammarskjold.nu] 

Skickat: den 3 mars 2013 14:33
Till: Måns Rosén; Registrator
Ämne: Uppropet!

Hej SBU!

Ni gör ett upprop i Dagens Medicin där ni hävdar att ”Dålig vård ska sållas bort med SBUs hjälp”.

SBU gjorde ett liknande upprop 2010 då SBU ville ha förslag på Vetenskapliga kunskapsluckor. SBU har fått in 648 olika förslag på kunskapsluckor enligt SBUs årsredovisning 2012. Fast det finns bara 615 kunskapsluckor redovisade i SBUs databas tillgänglig via nätet.

Bland annat har SBU fått förslag om lågkolhydratkost vid sockersjuka. Det finns fyra sådana kunskapsluckor, samtliga från 2011-01-19 med numren 2011-78, 2011-79, 1011-80 och 2011-90. Dessa fyra luckor synes vara helt obesvarade och två av dem anger att forskning pågår, Gullbrands studie som är publicerad nu.

Men inget har hänt, luckan kvarstår.

Det är besynnerligt att SBU synes vara helt ointresserade av grundläggande fysiologi, biokemi och endokrinologi. Här finns svaren baserade på gammal hederlig basal forskning från före 1980. Det är bara att slå upp gamla tiders böcker från förslagsvis 1732 där den första vetenskapliga studien rörande en lågkolhydratkost som beskrevs ingående. Den kosten används fortfarande bland samerna, Sveriges ursprungsbefolkning.

Läs sedan mera från 1921 se nedan. Julius Lagerholm, sjukhusläkare vid Flottans sjukhus i Karlskrona, alltså Flottans högste medicinske sakkunnige, skrev en bok, Hemmets Läkarebok, som kom ut i flera upplagor från 1890-talet och sista versionen kom i mitten av 1920-talet. Jag har nedan citerat ur hans bok från 1921.

Så jag förstår inte hur SBU kan ha denna stora kunskapslucka kvar, det tar inte många veckor att sätta ihop en vetenskapligt baserad rekommendation om hur patienter med sockersjuka och övervikt ska äta för att må bättre, allt baserat på befintlig kunskap och erfarenhet.

Jag erbjuder mig att tillsammans med SBUs resurser göra en vetenskapligt underbyggd översiktsartikel när jag blir kallad. Som pensionär och utan några bindningar till industrier eller vård och med en gammaldags filosofie licentiat i biokemi från 1971 och medicinsk utbildning med pediatrik och allmänpraktiserande som specialiteter och dessutom har arbetat som molekylärbiologisk Postdoc i biokemi/mikrobiologi vid S.U.N.Y. at Buffalo, NY, USA, 1988-9 (arbetade med HIVs höljprotein) står jag med glädje till SBUs förfogande. Skickar gärna min publikationslista om 60 artiklar varav 16 finns på PubMed samt CV.

Vänligen

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi

Oberoende vetenskapsman i nutrition.

Limholsvägen 6

792 91 MORA

070-385 09 33

 

 

Här kommer nu mina kommentarer i Dagens Medicin.

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/dalig-vard-ska-sallas-bort-med-sbu-hjalp/

och i min blogg

http://kostkunskap.blogg.se/2013/march/dalig-vard-ska-sallas-bort-med-sbu-hjalp.html

 

2013-03-04

Jag får trevligt nog ett omedelbart och personligt svar från Generaldirektören Måns Rosén

 

Hej!

Vi tackar för ditt mail och ditt erbjudande att ställa upp, men måste för närvarande säga nej.

Med vänliga hälsningar

Måns Rosén

 

Svaret är det förväntade, precis som jag skrev i Dagens Medicin och på min blogg:

 

”Men SBU kommer inte att göra något, det kommer att ge för stora skador på oskyldiga läkemedelsbolag och livsmedelsföretag som får sin omsättning kraftigt minskad. För att inte tala om den påverkan som en lågkolhydratkost skulle ge på sjukvårdens friställda personal på grund av att populationen blir för frisk och inte ens behöver sjukvård längre.”

 

Jag tänker återkomma senare med en artikel om kost vid sockersjuka, denna gång utan SBUs medverkan.

Kommentera här: