Bångstyrig

På min mottagning hade jag en skylt med följande text:

"I likriktningens tid är den bångstyrige vårt enda hopp."

Annika Dahlqvist och Jörgen Vesti Nielsen med flera bångstyriga individer gör sitt bästa att visa upp den korruption som finns inom kostrådgivningen.

Jag har läst någonstans följande:
”Skillnaden mellan korruptionen i Sverige och i många andra länder är att de köpta i Sverige inte ens fattat att de är köpta, och att de sålt sig oerhört billigt. Det skulle inte gå att få eminenserna att erkänna att de är köpta eftersom de inte uppfattar sig som köpta.. De är alltså inte bara mutkolvar utan andra klassens realisations-mutkolvar.”.

Från annat håll har jag hört följande: ”Jag kallar det samarbete” (Chefen för en underrättelsetjänst).

Kommentera här: