Damage control brukar det kallas

Damage control

eller

Omega-6-fetter i stället för mättat fett minskade överlevnad

 

I Dagens medicin står om en artikel i BMJ där man återfunnit gamla data från 1964-73. http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/omega-6-fetter-minskade-overlevnad

Originalstudien http://www.bmj.com/highwire/filestream/629053/field_highwire_article_pdf/0/bmj.e8707.full.pdf

 

Bristen i den ursprungliga studien publicerad 1978 var att man inriktade sig på insjuknande i hjärtsjukdomar och inte på dödlighet. Nu har man återfunnit de gamla databanden och kunnat läsa av dem och bearbeta dödlighetssiffrorna.

 

Den enda ändring man gjorde i försöket var att minska mängden smör och öka mängden margarin och tistelolja (en omega-6-olja som saknar omega-3) från 6 % till 15 % omega-6.

 

I övrigt fick både kontrollgruppen och försöksgruppen inga andra instruktioner avseende kost, man fortsatte att äta sin vanliga mat som vanligt.

 

Och man finner till vissas fasa att dödligheten ökar då man ökar mängden omega-6-fetter till 15 % av energiintaget.

 

Slutsatsen blir att man anser att myndigheternas rekommendation om omega-6 bör omprövas.

 

Dagens Medicin har intervjuat professor Joep Perk, från Oskarshamn, som sitter högt i diverse europeiska kardiologföreningar.

 

Perks invändningar:

” – Av deltagarna i studien var två tredjedelar rökare och väldigt få hade diabetes, vilket är i starkt kontrast till dagens hjärtpatienter. Studien är också gjord långt innan det fanns effektiva behandlingar i form av till exempel statinläkemedel och ballongvidgning, säger Joep Perk.”

 

Men det var lika många som rökte i behandlingsgruppen som kontrollgruppen. Alltså kan det inte vara rökningen som var orsaken.

 

Att det fanns få patienter med sockersjuka runt 1970 visste vi redan och antalet sockersjuka har tredubblats sedan dess på grund av den extrema högkolhydratkosten vi rekommenderas sedan dess. Men det är ingen skillnad mellan grupperna.

 

Lyckligtvis är denna studie gjort innan statinerna gjorde sitt intåg så man kan inte skylla på statinerna heller.

 

Sedan kvarstår att den enda skillnaden mellan grupperna var just det enda man randomiserade och mätte, omega-6 ökade 7 E% och mättat fett minskade 5 E% mellan grupperna. Det gav en signifikant ökning av antalet dödsfall i interventionsgruppen som leder till slutsatsen att den nuvarande rekommendationen om omega-6 bör ifrågasättas och ändras.

 

I de allra flesta senare studier ändrar man på många fler faktorer så de studierna är totalt värdelösa.

 

” Vidare pekar han [Perk] på vad han anser vara metodologiska problem i studien. – Man hade dålig kontroll på matvanorna i kontrollgruppen där flera deltagare började äta mer margarin och mindre smör. Flera av dödsfallen i interventionsgruppen fanns dessutom bland dem där man saknade uppgifter om matvanor. Det verkar också som om kontrollgruppen minskat mer på kaloriintaget än i interventionsgruppen, vilket kan ha påverkat resultatet, säger Joep Perk.”

 

Låt oss syna Perks uttalande.

 

Dålig kontroll på matvanorna kan det inte vara eftersom man upptäckte att även kontrollgruppen åt litet mer margarin. Kontrollgruppen minskade energiintaget med 9 % och interventionsgruppen med 7 %, insignifikant skillnad. Så det verkar som om Joep Perk försöker mildra studiens implikationer på de nuvarande kostråden om ökad mängd omega-6 i maten.

 

Damage control brukar det kallas.

 

Perk synes försöka minska betydelsen av denna gamla reviderade artikel. Detta trots att denna artikel är helt klar, omega-6 ökar totala mortaliteten. Detta trots all den kunskap som transplantationskirurger har om att omega-6 ger minskat immunförsvar och därmed minskad avstötningsrisk för transplantatet och ökad cancerrisk. Detta trots att Livsmedelsverkets Irene Mattisson som andreförfattare skrev en artikel i Cancer Causes Control 2002 där man fann att det enda fettet som var skadligt var omega-6-fetter som ökade risken för bröstcancer.

 

Nu sitter Mattisson och pushar omega-6 till våra barn i skolan som den värsta omega-6-langare.

 

Joep Perks jävsdeklaration som ordförande i en programgrupp för kardiovaskulär prevention inom det europeiska kardiologisällskapet ESC står inte att återfinna på ESCs hemsida trots att de enligt uppgift ska finnas där. Men han ingår i Apotekets vetenskapliga expertråd. Alltså har han seriösa ekonomiska läkemedelsintressen.

 

Då förstår jag att han ägnar sig åt Damage comtrol.

Kommentera här: