GMO i honung

Tack snälla tysk biodlare och EU!

 

Sveriges Radio har publicerat en bra nyhet.

 

”En dom i EU-domstolen har lett till att myndigheter och växtforskare i hela EU grubblar på hur man i fortsättningen ska bedriva fältförsök med genändrade grödor. Det började med ett fynd av pollen från genändrad majs i tysk honung och resultatet kan bli att alla provfält måste täckas med insektsnät, så att inte bin och andra insekter ska sprida pollenet.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5093358

 

Med tanke på att pollen kan sprids med bin så är det bra med insektsnät. Men hur kan GMO-odlarna garantera att GMO-pollen inte sprids med vinden? GMO-odlaren har ansvaret att hålla pli på sina pollenkorn

 

Det finns bara ett sätt att hålla GMO-pollen från bina och deras honung: Ingen GMO-gröda inom flera mil runt varje bikupa. Alternativet är att odla GMO i ett biosäkerhetslab av högsta säkerhetsklass (helt inneslutet, lågt lufttryck innanför väggarna, duscha och byta kläder innan man går in och ut, rök alla föremål som ska in eller ut. Jag har jobbat på ett sådant lab med Newcastle disease virus (mycket smittsamt fågelvirus) omkring 1970 så jag kommer ihåg rutinerna)

 

Följden blir att vi alla bör skaffa en bikupa för att hålla GMO borta från oss.

 

Sten Stymne har helt rätt, ta bort all GMO-odling från Europa. Men andra länder bör låta bli att tillåta GMO.

 

Till och med FN har rapporterat att naturbetesjordbruk kan föda hela Afrika medan GMO-jordbruk saknar den förmågan. Gräsbete kan producera mer än 22 ton kött per kvadratkilometer i ett hållbart ekosystem med uppbyggande och förbättring av jorden. Modernt dieseldrivet och konstgödslat jordbruk kan bara utarma jorden inom 100 år, snabbare med GMO än utan GMO.

 

Se på att vi hade familjejordbruk fram till omkring 1970. Dessa familjejordbruk lyckades försörja hela vår befolkning fram till dess. Idag har vi få men större jordbruk som bara kan försörja halva Sveriges befolkning.

 

Skaffa en bikupa i år!