Vitamin D3, NNR5 och Läkartidningen

De Nordiska NäringsRekommendationerna är under omarbetning. Det sades initialt att det skulle vara en transparent process. Samtliga experter har inte redovisar alla sina sidouppdrag till industrin. Så var det med den transparensen. Inte mycket inte.

 

I Läkartidningen har det kommit en artikel om D-vitaminer. ”Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige” av Pia Karlsland Åkeson, Thomas Casswall och Inger Kull,  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18401.

Lika lamt som vanligt. Så jag kunde inte låta bli att skicka in en kommentar.

 

Men Läkartidningen brukar refusera mina inlägg, vare sig det är artiklar eller kommentarer.

 

Jag har läst det lilla som Nordiska NäringsRekommendationer NNR5 hittills har publicerat.

Det enda som ändras är Barn och vuxna 2-60 år som rekommenderas en ökning från 7,5 µg till 10 µg/dag samt vuxna >75 år och de som får en begränsad solexposition får öka till 20 µg/dag.

 

Hade man inom NNR5s expertgrupp läst litet mer litteratur hade man funnit helt andra värden.

 

Läs till exempel Brohult och Jonsson [1] , där gav man 2 500 µg vitamin D2/dag i ett år. Det motsvarar 36 µg/kg utan symtom på överdosering.  

 

I Polen ger man vitamin D3 med 2,5 µg/kg kroppsvikt [2], det motsvarar 175 µg/vuxen.

 

I Sverige ger vi nyfödingar om 2,8 kg 10 µg/dag, det motsvarar 250 µg per dag till vuxen!

 

1947 rekommenderade Obermer “Until further experimental evidence, adequate and incontrovertible, is made available, I submit that we should play for safety. In a climate like that of England every pregnant woman should be given a supplement of vitamin D in doses of not less than 10,000 IU per day in the first 7 months, and 20,000 IU (per day) during the 8th and 9th months.” [3] .

Obermers rekommendation motsvarar omkring 3,6 µg/kg respektive 7,2 µg/kg

 

Det finns även annan litteratur av Reinhold Vieth [4] från 1999 där man rekommenderar minst 125 µg/dag och toxisk dos uppskattas till högre än 1 250 µg/dag.

 

Likaså rekommenderar Vieth [5] 2003 att miniminivån av vitamin D3 bör vara högre än 70 nmol/L. Han fastslår att modern forskning visar man höjer nivån av vitamin D3 i blodet med 1 mmol/L per mikrogram vitamin D3 man tillför kroppen peroralt.

 

Mer data från 2005 är Heaney [6] där man finner att 50 µg ger för lågt 25(OH)D3.

 

Det visas i flera studier att nivån av vitamin D3 i befolkningen är låg, se exempelvis Brustad et al [7] som visar att populationen i Andenes har en medelnivå på omkring 40 nmol/L, långt under den fysiologiska miniminivån på 125 nmol/L.

 

1931 publicerade amerikanska arbetsmarknadsdepartementets Barnbyrå följande information: Sunlight for babies (Solsken för bebisar) [8]. ”Börja med 10-15 minuter per dag, öka med 3 minuter per dag tills barnet får ligga en timme i solen.” Och det här är i USA där norra delen (NY) ligger på samma breddgrad som Madrid och Rom. Avståndet mellan Treriksröset och Ystad är som mellan Buffalo, NY och Tampa, FL.

 

Fysiologisk normalkoncentration av vitamin D3 är mer än 125 nmol/L. Mer än 100 nmol/L ger en normalisering av parathormon och mer än 125 nmol/L krävs för att en ammande kvinns ska leverera vitamin D3 med bröstmjölken till sitt barn.

 

Det är helt rätt att animaliskt vitamin D3 fungerar medan vegetabiliskt vitamin D2 inte fungerar i animaliesystemet. Se Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  [9]

”The formation of 1,24,25(OH)3D2 leads to deactivation of the vitamin D2 molecule, whereas the analogous vitamin D3 metabolite, 1,24,25(OH)3D3, must undergo additional side-chain oxidation to be biologically deactivated (27).”

 

Sammanfattning:

 

Människan synes enligt gammal och modern forskning behöva ha en fysiologisk minsta koncentration av 125 nmol/L av vitamin D3 för att må bra.

 

Eftersom solbestrålning av huden har minskat inte bara i Sverige på grund av Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer att avhålla oss från solning då det finns möjlighet att få solinducerad vitamin D3-produktion i huden så har också antalet individer med vitamin D3-brist ökat kraftigt.

 

Eftersom vi saknar tillräckligt med D3-vitaminkällor i den vanliga kosten bör man använda kosttillskott i form av tillräckligt med vitamin D3.

 

Det är välkänt och etablerat att nivån i blodet av vitamin D3 kan höjas linjärt med 1 nmol/L per µg vitamin D3 som tillförs via munnen.

 

För att uppnå minst 125 nmol/L måste man då tillföra minst 125 µg, vitamin D3 dagligen till vuxen vilket motsvarar minst 2 µg/kg kroppsvikt. Upp till 35 µg/kg är ogiftigt enligt studier.

 

Slutsats:

 

NNR5 borde rekommendera vitamin D3 enligt befintlig litteratur. Då blir rekommendationerna enligt följande:

Barn <6 månader                20 µg/dag      5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/8 v

Barn 6 månader-1 år          30 µg/dag      4-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/6 v

Barn 1-5 år                        50 µg/dag      5-3 µg/dag     1 kapsel 1 250 µg/4 v

Barn 6-10 år                      80 µg/dag      5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/2 v

Barn 11-15 år                    150 µg/dag    5-3 µg/kg      1 kapsel 1 250 µg/1 v

Vuxna >16 år                     200 µg/dag    2 µg/kg          3 kapslar 1 250 µg/2 v

Begränsad solexposition      250 µg/dag    2,8 µg/kg       2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida första 7 mån          250 µg/dag    2,8 µg/kg       2 kapslar 1 250 µg/v

Gravida sista 2 mån            500 µg/dag    5,6 µg/kg       3 kapslar 1 250 µg/v

 

 

Övre gräns barn                                       <30 µg/kg

Övre gräns vuxna                2 000 µg/dag <30 µg/kg

 [1] Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A doubleblind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6.

[2] Pludowski P, et al, Vitamin d supplementation and status in infants: a prospective cohort observational study.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jul;53(1):93-9.

[3] Obermer E. Vitamin-D requirements in pregnancy. Br Med J. 1947 Dec 6;2(4535):927

[4] Vieth, R, Vitamin D supplementation, 25-hydroxyvitamin D concentrations, and safety. Am J Clin Nutr 1999;69:842–56.

[5] R. Vieth / Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 89–90 (2004) 575–579 http://www.direct-ms.org/pdf/VitDVieth/VIETH%20More%20vit%20D%20needed.pdf

[6] R.P. Heaney / Journal of SteroidBioc hemistry & Molecular Biology xxx (2005) xxx–xxx  http://www.direct-ms.org/pdf/VitDGenScience/Heaney%20vit%20D%20requirement%202005.pdf

[7] Brustad et al. Photochem. Photobiol. Sci., 2007, 6, 903–908 http://www.nnc2012.is/programme.aspx

[9] Lisa A Houghton and Reinhold Vieth  The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement Am J Clin Nutr 2006;84:694 –7. http://www.ajcn.org/content/84/4/694.full.pdf+html

Kommentera här: