Skolinspektionens snabba svar

Jag fick ett snabbt svar från Skolinspektionen

Angående din fråga till Skolinspektionen den 6 januari 2012

Skollagen innehåller ingen precisering av begreppet ”näringsriktig”. Men regeringen anser i förarbetena till lagen att de svenska näringsrekommendationerna (SNR) bör vara en utgångspunkt när man bedömer näringsriktigheten. De svenska näringsrekommendationerna togs fram 2005 och anger vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för tillväxt och livsfunktioner.

Skolinspektionens ska i den här tillsynen kontrollera att kommuner har fungerande system och rutiner så att de har koll på att eleverna faktiskt erbjuds näringsriktiga skolmåltider i skolan.

Med vänlig hälsningar

XX XXX

Undervisningsråd, Göteborg

Skolinspektionen

Med andra ord blev det ett jasså-svar. Jag har därför skickat ett par nya brev till Skolinspektionen som jag publicerar då jag fått svar.

Fortsättning följer

Björn Hammarskjöld
Kreativ kostexpert och kostkonsult

 

Kommentera här: