TT i Livsmedelsverkets klor

Nu har TT gått ut med informationen att barn äter för mycket salt.
Tänk att TT är så svaga att de går ut med byråskrivet material och låter bli att kontrollera fakta.
Sedan har Expressen och Svenska dagbladet lika svagt bara plankat TTs text utan att själva göra några kontroller av den synnerligen ensidiga smörjan TT skickat ut.
Läs här vad Expressen skrev:
http://www.expressen.se/halsa/svenska-barn-far-for-mycket-salt-i-maten/
Så jag kunde bara inte låta bli att skriva till TT.

Hej TT!

Det är med viss förvåning jag läser i SvD och Expressen att TT skickat ut en nyhet om att barn äter för mycket salt.

Detta är helt fel. Kunskapen och vetenskapen säger följande.

Normalt äter vi mer än 9-18 g salt per dag som vuxen (källa: Flertalet svenska kliniskt kemiska lab har nom normalvärde 150-300 mmol som utsöndrad mängd salt i urinen per dygn. Multiplicera mmol med 59 (salts molekylvikt) och det blir 9-18 g salt per dygn). Till detta kommer en halvliter svett med sina 5 g salt och avföring med minst 1 g salt till per dygn.

Äter man för litet salt får man värmeslag, cirkulationskollaps, vattenförgiftning, natriumbrist eller eldaresjuka (kärt barn har många namn) Detta tillstånd brukar kräva flera dygns sjukhusvård för att långsamt återställa saltnivån i kroppen om man över huvud taget överlever saltbristen. För snabb återsaltning kan ge hjärnskador.

Ingen har påvisat i en vetenskaplig artikel att salt höjer blodtrycket. Se Läkartidningen från 2003 (http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27283.pdf )

Som frisk kan man äta upp emot 100 gram salt per dag, det enda som behövs är att man blir törstig och dricker tillräckligt med vatten.

Barn behöver salt precis som vuxna. Det finns undersökningar på 1970-talet som visar att nyfödda barn får en saltmängd i bröstmjölken som motsvarar 60 g salt/dygn till en vuxen om 70 kg (källa:

W.W. Koo, J.M. Gupta; Breast Milk Sodium                  Arch Dis Child. 1982 July; 57(7): 500–502                                                      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1627692/?page=2

Denna artikel hänvisar också till en liknande artikel av de svenska professorerna Aperia, Broberger, Zetterström i Acta Paediatr Scand; 1979; 68; 441-1 ).

Som synes så verkar det som om Livsmedelsverket vägrar följa grundlagens 1 kapitel 9 § genom att uppge synbarligen felaktiga uppgifter genom att påstå att barn (och vuxna!) äter för mycket salt.

Se även B Hammarskjöld. Svenska livsmedelverkets råd bör intas med en rejäl nypa salt. Dagens Medicin nr 35 2008-08-27 s 22 http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2008/08/27/svenska-livsmedelverkets-r/index.xml

Jag ber TT att ur objektivitetssynpunkt även låter kunnigare parter kommentera Livsmedelsverkets synbarligen hårt vinklade, om inte falska, uppgifter som torde stå i strid med grundlagens 1 kapitel 9 §.

Vänligen

Björn Hammarskjöld

F.d. överläkare

Filosofie licentiat i biokemi

Molekylärbiolog

Kommentera här: