SvD och Medelhafskost 1

Det verkar som om SvDs kommentarssystem har teflonyta eftersom de inlägg jag gör bara försvinner utan kommentarer.

Så här kommer de!
MedelhaFskost.
Detta är sjunde gången jag lägger in denna kommentar.
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket går nu ut starkt med
sin rekommendation om ”Medelhafskost”.
Det är visat enligt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att
grekerna, som per definition äter Medelhavskost eftersom de bor vid Medelhavet, lever länge eftersom de äter ”Medelhafskost”.
Det blev visst litet cirkelresonemang här, eller hur?
Nåväl, låt oss bortse från dessa små petitesser, ”Medelhafskosten är i alla fall enligt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen en variant av Livsmedelsverkets normalkost med 50-60 % av all energi (E%) i form av kolhydrater.
Nu har det visat sig att grekerna inte så gärna uppger att deras äldre har avlidit, då försvinner pensionen från den avlidne.
Slutsats 1:
Man bör ompröva ”Medelhafskostens” positiva resultat och korrigera för en betydligt lägre medelöverlevnadstid på ”Medelhafskost”.
Slutsats 2:
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har nu fyra-fem olika varianter på Livsmedelsverkets normalkost:
SLV normalkost med 50-60 E% kolhydrater
SLV nordiska kost med 50-60 E% kolhydrater
SLV medelhafskost med 50-60 E% kolhydrater
SLV normalkost med lågt GI men med 50-60 E% kolhydrater
Socialstyrelsens måttligt kolhydratreducerade kost med 40-50 E% kolhydrater
Det är intressant att Livsmedelsverket har sådan fantasi i namnsättningen men lyckas hela tiden att hålla fast vid den extrema mängden om 50-60 E% kolhydrater.
Det man kan fråga sig är när Livsmedelsverket ska vakna och ta till sig kunskap i stället för att envetet hålla sig fast vid PK kostråd från 1977.
Socialstyrelsen har underlåtit att ta med en fysiologisk lågkolhydratkost i sin vägledning "Kost vid diabetes" från 2011-12-05 trots att Socialstyrelsen själv den 16 januari 2008 fann att en fysiologisk lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Livsmedelsverkets kostråd befann SBU helt sakna vetenskaplig grund i sin rapport "Mat vid diabetes" 2010.
Varför ska då kostråden sakna följsamhet till vetenskap och beprövad erfarenhet?
MedelhaFskost.

Detta är sjunde gången jag lägger in denna kommentar 2011-12-31 kl 21:15
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket går nu ut starkt med sin rekommendation om ”Medelhafskost”.
Det är visat enligt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att grekerna, som per definition äter Medelhavskost eftersom de bor vid Medelhavet, lever länge eftersom de äter ”Medelhafskost”.
Det blev visst litet cirkelresonemang här, eller hur?
Nåväl, låt oss bortse från dessa små petitesser, ”Medelhafskosten är i alla fall enligt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen en variant av Livsmedelsverkets normalkost med 50-60 % av all energi (E%) i form av kolhydrater.
Nu har det visat sig att grekerna inte så gärna uppger att deras äldre har avlidit, då försvinner pensionen från den avlidne.
Slutsats 1:
Man bör ompröva ”Medelhafskostens” positiva resultat och korrigera för en betydligt lägre medelöverlevnadstid på ”Medelhafskost”.
Slutsats 2:
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har nu fyra-fem olika varianter på Livsmedelsverkets normalkost:
SLV normalkost med 50-60 E% kolhydrater
SLV nordiska kost med 50-60 E% kolhydrater
SLV medelhafskost med 50-60 E% kolhydrater
SLV normalkost med lågt GI men med 50-60 E% kolhydrater
Socialstyrelsens måttligt kolhydratreducerade kost med 40-50 E% kolhydrater
Det är intressant att Livsmedelsverket har sådan fantasi i namnsättningen men lyckas hela tiden att hålla fast vid den extrema mängden om 50-60 E% kolhydrater.
Det man kan fråga sig är när Livsmedelsverket ska vakna och ta till sig kunskap i stället för att envetet hålla sig fast vid PK kostråd från 1977.
Socialstyrelsen har underlåtit att ta med en fysiologisk lågkolhydratkost i sin vägledning "Kost vid diabetes" från 2011-12-05 trots att Socialstyrelsen själv den 16 januari 2008 fann att en fysiologisk lågkolhydratkost är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Livsmedelsverkets kostråd befann SBU helt sakna vetenskaplig grund i sin rapport "Mat vid diabetes" 2010.
Varför ska då kostråden sakna följsamhet till vetenskap och beprövad erfarenhet?
Björn Hammarskjöld
Fristående kreativ kostkonsult och kostexpert

Kommentera här: