Sjuk vårdens råd till diabetiker 2010

Jag har läst en del information om kost som vården rekommenderar till diabetiker i september i nådens år 2010.

Jag blir litet förvånad. Vi har kunskap sedan flera hundra år tillbaka om vilken kost som är bäst för en diabetiker och därmed för alla. Sedan kommer vården och ger ut information om en kost för diabetiker som inte stämmer överens med kunskaperna i fysiologi (kroppensgenerella funktioner), biokemi och hormonlära. Kostråden är inte ens logiska.

Vården av idag ger ut följande dokument:
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/1294945023/name/SBUs%20mat-slutsatser%202010.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/1039979460/name/Bra%20mat%20för%20alla%202010.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/628028137/name/Diabetesinfo%202010.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/435061580/name/Fibrernas%20viktiga%20roll.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/1597915688/name/Fotskötsel%202010.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/16479668/356906648/name/Mat%20helt%20enkelt%20f.%20diabetiker%202010.pdf

Jag tar en information i taget.
Det första är SBUs sammanfattning av sin den 2 maj 2010 publicerade rapport Mat vid diabetes.

De har tyvärr underlåtit att skriva vad de skrev i rapporten på sidan 73 i den version som utgavs 2010-05-03 (SBU har redan gett ut åtminstone tre versioner av samma rapport!):

"Lågfettkost som intervention, oavsett om den är lågintensiv eller mer strikt, resulterar i som bäst blygsamma förbättringar av riskmarkörer som långtidssocker (HbA1c), viktnedgång eller blodfettsprofil vid diabetes."

Detta kan översättas till vanligt språk: Det finns inga vetenskapliga belägg för att den rekommenderade diabeteskosten med mycket kolhydrater och litet fett är bra för diabetiker.

Logiken talar för att kolhydrater äe skadliga för diabetiker, varför ska de då äta 60 E% (procent av alla kalorier) i form av kolhydrater? Synonymer till ordet kolhydrater är socker, sockerarter, stärkelse, fibrer, sockeralkoholer med mera. Fibrer kan vi inte bryta ned men de kan ge tarmskador varför även de ska man låta bli.

Fysiologin talar för att socker/kolhydrater är skadliga i större doser. Vi har 3-6 mM glukos i blodet för att vi ska kunna transportera syre med hjälp av hemoglobinet i de röda blodkropparna. Mindre än 3 mM så får hjärnan för litet syre, mer än 6 mM så kan vi få skador på kärl och organ. Mer än 40 mM i blodsocker gör att vi kan dö.

Biokemin talar för att socker/kolhydrater är skadliga för oss. Vi bränner i första hand fett i form av ättiksyra via våra mitokondrier (cellernas energifabriker) med hjälp av syre.

Äter vi socker stiger glukosnivån i blodet och insulin frisätts för att på snabbaste sätt återföra glukosnivån i blodet till normalvärden. Då måste vi bränna socker i stället för fett.

Varför ska vi då äta 375 g kolhydrater/dag om vi inte tål dem?

Kommentarer:

1 elisabettan:

skriven

Mycket bra, läsvärt och intressant. Kan du även göra alla länkarna klickbara så blir det näst:-)

Kommentera här: